Utskrift av en sida
Önskar man endast att skriva ut sidan man har på skärmen tryck på den översta print-ikonen.

Utskrift av fler sidor
Önskar man att skriva ut hela eller delar av kataloget tryck först på download-ikonen och välj sedan vilka sidor du vill skriva ut.

    ...